Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bondi skole
Eddas vei 3
1386 ASKER
Org.nr 974578212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 27,0 31,3 31,5 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 17,1 15,1 15,2 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,3 94,7 86,7 69,9 61,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 15,9 15,8 19,7 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 17,0 15,2 15,2 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 19,2 17,5 17,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,2 92,3 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 129 17 680 21 004 21 109 23 541
Undervisningstimer totalt per elev 44 43 49 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no