Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bondi skole
Eddas Vei 3
1386 ASKER
Org.nr 974578212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 26,4 27,0 31,3 31,5
Antall elever per årsverk til undervisning 18,4 17,0 17,1 15,1 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,0 84,3 94,7 86,7 69,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 17,6 15,9 15,8 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,4 16,9 17,0 15,2 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 20,0 19,2 17,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,2 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 183 17 129 17 680 21 004 21 109
Undervisningstimer totalt per elev 40 44 43 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no