Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bolteløkka skole
Eugenies Gate 10
0168 OSLO
Org.nr 974589702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,9 30,6 30,3 29,6 35,5
Antall elever per årsverk til undervisning 17,9 16,1 16,8 16,5 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,2 78,4 85,6 59,8 61,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 17,4 16,3 23,9 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,8 16,8 18,0 17,8 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,5 21,5 24,5 20,1 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,8 90,1 88,9 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 704 19 266 18 564 18 897 22 836
Undervisningstimer totalt per elev 41 46 44 45 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no