Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bolteløkka skole
Eugenies Gate 10
0168 OSLO
Org.nr 974589702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,6 30,3 29,6 35,5 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 16,8 16,5 12,8 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,4 85,6 59,8 61,9 69,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 16,3 23,9 18,0 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 18,0 17,8 13,8 16,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 24,5 20,1 15,7 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 90,1 88,9 91,0 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 266 18 564 18 897 22 836 18 702
Undervisningstimer totalt per elev 46 44 45 58 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no