Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bolsøya skole
6457 BOLSØYA
Org.nr 973994646
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 6,2 6,4 6,3 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,2 12,3 11,9 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,7 64,5 56,5 40,4 34,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,9 17,7 19,4 26,5 27,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,2 12,4 12,0 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 14,3 13,9 13,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 60,4 95,2 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 4 304 4 304 4 201 4 161 4 246
Undervisningstimer totalt per elev 58 61 60 62 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no