Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bolga oppvekstsenter - Avd skole
8158 BOLGA
Org.nr 975287327
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 3,4 2,7 2,4 2,3 2,2
Meløy kommune 97,8 92,8 88,6 85,5 93,1
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 4,1 3,7 4,7 3,9 2,5
Meløy kommune 8,3 8,8 9,3 9,3 8,0
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 0 0 0 0 0
Meløy kommune 12 12 13 13 16
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Meløy kommune 62,3 61,8 56,5 53,1 43,4
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Meløy kommune 12,3 13,2 15,1 15,5 16,8
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 3,3 2,9 3,2 4,7 3,3
Meløy kommune 9,3 9,5 10,1 9,8 8,6
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 6,6 5,8 7,9 4,5 1,7
Meløy kommune 9,3 10,4 11,1 11,6 9,4
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 4,9 4,4 5,7 4,6 2,7
Meløy kommune 11,4 13,0 13,3 13,5 11,2
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 9,4 4,0
Meløy kommune 12,6 11,5
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 2,0 2,2
Meløy kommune 12,4 9,6
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 4,5 1,7
Meløy kommune 15,9 12,4
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 39,7 44,4 39,7 52,7 81,7
Meløy kommune 82,2 89,4 91,4 86,3 86,9
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 2 204 1 710 1 482 1 406 1 406
Meløy kommune 63 881 60 592 57 503 53 788 60 093
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Bolga oppvekstsenter - Avd skole 170 190 148 176 281
Meløy kommune 85 80 76 76 89
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no