Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bolga oppvekstsenter - Avd skole
8158 BOLGA
Org.nr 975287327
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,9 3,4 2,7 2,4 2,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 4,1 3,7 4,7 3,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 3,3 2,9 3,2 4,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 6,6 5,8 7,9 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7 4,9 4,4 5,7 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 49,0 39,7 44,4 39,7 52,7
Lærertimer som gis til undervisning 1 862 2 204 1 710 1 482 1 406
Undervisningstimer totalt per elev 124 170 190 148 176
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no