Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bokemoa skole
Frydenbergveien 14
3160 STOKKE
Org.nr 975271080
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 23,4 28,2 28,2 26,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 15,9 14,3 14,0 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 49,9 50,1 44,4 48,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 28,9 26,3 29,5 29,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 15,8 14,3 14,1 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 19,9 17,3 17,4 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 100,0 93,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 884 15 721 19 270 19 563 18 496
Undervisningstimer totalt per elev 58 47 52 53 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no