Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bogstad skole
Ankerveien 130
0757 OSLO
Org.nr 987865997
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 28,6 26,4 25,9 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 16,1 16,7 15,8 17,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 434,8 324,6 120,1 135,6 171,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,3 4,3 12,5 10,8 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 16,9 18,1 16,8 18,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 19,1 20,5 18,9 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 944 18 180 17 546 17 920 16 028
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 44 47 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no