Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bogafjell skole
Bogafjellbakken 1
4324 SANDNES
Org.nr 979847548
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,7 34,8 35,5 40,8 37,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 14,2 14,7 13,5 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,3 166,1 130,4 107,7 100,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 8,0 10,5 11,8 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 14,1 14,8 13,6 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,4 16,3 14,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,9 96,6 96,4 90,6 86,6
Lærertimer som gis til undervisning 23 984 24 060 24 413 28 305 25 411
Undervisningstimer totalt per elev 55 52 50 55 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no