Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bogafjell skole
Bogafjellbakken 1
4324 SANDNES
Org.nr 979847548
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 35,5 40,8 37,6 39,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,7 13,5 14,6 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 166,1 130,4 107,7 100,4 96,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 10,5 11,8 13,3 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,8 13,6 14,7 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,3 14,6 17,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 96,4 90,6 86,6 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 24 060 24 413 28 305 25 411 26 378
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 55 51 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no