Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Boftsa oppvekstsenter - Avdeling skole
Boftsa
9845 TANA
Org.nr 975280233
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 7,6 6,5 6,8 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 5,5 4,7 5,0 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,0 34,7 31,2 33,3 35,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 15,6 14,7 14,2 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 7,2 6,3 6,6 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,6 5,4 1,0 1,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 7,6 6,4 6,6 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 63,1 37,0 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 245 5 247 4 636 4 677 3 629
Undervisningstimer totalt per elev 117 128 155 146 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no