Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bøverbru skole
Skolevegen 10
2846 BØVERBRU
Org.nr 975274063
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 10,9 12,1 12,5 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,3 10,7 10,5 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,0 59,2 55,6 51,1 37,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 15,5 17,8 18,6 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,3 10,7 10,5 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 11,1 11,7 12,5 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 93,7 94,9 94,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 934 7 220 8 227 8 292 8 626
Undervisningstimer totalt per elev 73 72 69 70 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no