Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bøstad skole
Vikingveien 459
8360 BØSTAD
Org.nr 975288706
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vestvågøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,0 10,8 14,9 14,2 15,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,7 9,1 9,6 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,2 216,9 69,9 106,0 87,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 5,4 12,3 8,3 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 13,4 8,4 9,1 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 16,4 13,8 13,6 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 24,6 16,4 13,5 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,9 94,6 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 6 331 7 040 9 833 8 982 10 063
Undervisningstimer totalt per elev 50 55 77 72 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no