Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bøstad skole
Vikingveien 459
8360 BØSTAD
Org.nr 975288706
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vestvågøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 9,0 10,8 14,9 14,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 14,0 12,7 9,1 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 130,0 85,2 216,9 69,9 106,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 16,5 5,4 12,3 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 15,4 13,4 8,4 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 16,9 16,4 13,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 21,6 24,6 16,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 100,0 100,0 91,9 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 981 6 331 7 040 9 833 8 982
Undervisningstimer totalt per elev 77 50 55 77 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no