Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Børstad ungdomsskole
Furnesvegen 115
2318 HAMAR
Org.nr 975270548
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,5 31,2 35,4 30,6 30,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,5 10,4 11,6 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 261,5 234,6 167,7 127,7 137,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 4,2 5,5 7,6 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 15,3 13,9 15,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 21,2 19,2 21,9 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 98,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 744 17 395 20 569 16 750 16 859
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 63 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no