Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Børstad ungdomsskole
Furnesvegen 115
2318 HAMAR
Org.nr 975270548
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,7 31,5 31,2 35,4 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,3 11,5 10,4 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 154,8 261,5 234,6 167,7 127,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 3,7 4,2 5,5 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 15,1 15,3 13,9 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 21,8 21,2 19,2 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 96,3 98,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 781 17 744 17 395 20 569 16 750
Undervisningstimer totalt per elev 65 58 57 63 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no