Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Børselv skole
9716 BØRSELV
Org.nr 975280098
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Porsanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 3,9 4,1 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6 4,2 3,3 2,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,4 6,7 4,1 3,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,3 3,4 4,4 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,5 6,1 4,8 3,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 90,1 76,5 89,7
Lærertimer som gis til undervisning 2 585 2 679 2 785 2 957
Undervisningstimer totalt per elev 152 167 214 296
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no