Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Børsa skole
7353 BØRSA
Org.nr 974563223
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,7 16,2 19,1 22,6 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 14,2 13,6 12,0 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,4 82,9 89,0 56,3 61,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 15,6 13,8 19,9 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 14,1 13,7 12,0 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 15,3 15,7 14,3 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 100,0 99,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 583 10 930 12 712 15 747 16 459
Undervisningstimer totalt per elev 61 52 54 62 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no