Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Børsa skole
7353 BØRSA
Org.nr 974563223
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 19,1 22,6 24,0 24,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 13,6 12,0 11,5 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,9 89,0 56,3 61,9 59,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 13,8 19,9 17,2 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,7 12,0 11,6 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 15,7 14,3 17,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 100,0 99,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 930 12 712 15 747 16 459 16 244
Undervisningstimer totalt per elev 52 54 62 65 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no