Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Børresen skole
Hauges Gate 100
3019 DRAMMEN
Org.nr 975284476
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,3 24,4 27,6 29,7 33,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 16,0 14,7 13,7 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 188,2 170,9 389,9 475,7 223,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 8,0 3,2 2,5 4,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,7 21,3 19,5 18,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 22,8 22,5 21,1 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 100,0 96,1 96,4 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 14 850 13 763 15 524 16 910 18 323
Undervisningstimer totalt per elev 47 41 45 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no