Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bønsmoen skole
Bønsmovegen 19b
2070 RÅHOLT
Org.nr 994735918
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 395
Undervisningstimer totalt per elev 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no