Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bønsmoen skole
Bønsmovegen 19b
2070 RÅHOLT
Org.nr 994735918
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bønsmoen skole 18,5 21,4 19,8 24,1 24,0
Eidsvoll kommune 226,8 247,2 246,5 262,5 265,3
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bønsmoen skole 16,0 14,3 16,6 14,0 14,5
Eidsvoll kommune 14,8 13,9 13,9 13,3 13,2
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bønsmoen skole 6 9 3 4 7
Eidsvoll kommune 42 53 47 53 57
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bønsmoen skole 43,4 31,1 94,2 68,5 47,9
Eidsvoll kommune 70,9 58,2 64,8 59,2 55,2
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bønsmoen skole 32,9 41,9 15,7 18,4 28,1
Eidsvoll kommune 18,6 21,3 19,2 20,1 21,6
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bønsmoen skole 16,2 14,8 17,2 14,5 15,2
Eidsvoll kommune 16,5 15,1 15,1 14,1 14,4
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bønsmoen skole 0,0 3,8 3,1 3,5 6,5
Eidsvoll kommune 15,9 15,8 16,1 15,5 14,8
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bønsmoen skole 18,3 18,0 19,9 17,1 17,1
Eidsvoll kommune 19,6 18,1 18,3 16,5 16,9
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bønsmoen skole 16,1 16,4
Eidsvoll kommune 15,1 15,5
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bønsmoen skole 18,3 17,6
Eidsvoll kommune 16,9 17,1
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bønsmoen skole 0,0 0,0
Eidsvoll kommune 18,2 18,6
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bønsmoen skole 100,0 92,9 98,0 95,6 97,3
Eidsvoll kommune 91,8 93,3 94,1 92,8 91,1
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Bønsmoen skole 12 253 14 402 13 013 16 017 16 395
Eidsvoll kommune 143 869 157 125 157 085 168 110 171 199
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Bønsmoen skole 46 52 44 53 51
Eidsvoll kommune 48 51 51 54 54
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no