Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bønsmoen skole
Bønsmovegen 19b
2070 RÅHOLT
Org.nr 994735918
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,8 18,5 21,4 19,8 24,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 16,0 14,3 16,6 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 9 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,7 43,4 31,1 94,2 68,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,2 32,9 41,9 15,7 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 16,2 14,8 17,2 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 3,8 3,1 3,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 18,3 18,0 19,9 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 100,0 92,9 98,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 333 12 253 14 402 13 013 16 017
Undervisningstimer totalt per elev 50 46 52 44 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no