Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bønes skole
Bønesberget 1
5153 BØNES
Org.nr 974738287
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 22,6 23,6 22,0 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 16,9 15,8 16,5 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 303,8 182,9 203,1 207,1 130,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 7,8 6,8 7,0 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 16,9 15,8 16,4 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 19,6 17,1 17,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 625 14 011 15 242 14 362 15 570
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 47 45 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no