Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bømlo kommune
Kommunenr 1219
Alle grunnskoler med adresse i Bømlo kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 185,3 180,7 181,7 178,2 171,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,7 10,6 10,6 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 21 22 20 23
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,6 82,5 80,4 85,7 73,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 11,7 11,9 11,2 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,6 11,5 11,2 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 12,1 12,2 12,9 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,1 15,2 14,9 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 115 159 115 909 116 925 115 703 111 521
Undervisningstimer totalt per elev 67 66 67 67 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no