Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bømlo kommune
Kommunenr 4613
Alle grunnskoler med adresse i Bømlo kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 180,7 181,7 178,2 171,2 179,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,6 10,6 11,0 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 22 20 23 20
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,5 80,4 85,7 73,3 84,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 11,9 11,2 13,7 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,5 11,2 11,6 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 12,2 12,9 13,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,2 14,9 15,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,9 99,8 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 115 909 116 925 115 703 111 521 112 508
Undervisningstimer totalt per elev 66 67 67 65 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no