Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bøleråsen skole
Bølerkollen 2
1405 LANGHUS
Org.nr 974593785
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,6 28,5 27,3 31,7 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 17,2 16,8 14,3 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 173,8 179,0 128,1 105,9 94,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 8,4 11,5 11,7 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 17,2 16,9 14,6 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 19,6 19,4 16,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 98,9 98,0 96,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 19 094 18 366 17 686 20 400 18 511
Undervisningstimer totalt per elev 44 43 44 52 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no