Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bøler skole
Utmarkveien 4
0689 OSLO
Org.nr 974589737
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 50,6 48,9 50,1 52,4 56,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 17,8 17,3 16,7 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 5 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,1 168,2 183,4 157,4 158,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 9,4 8,4 9,5 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,5 22,2 22,0 21,5 17,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 16,3 15,3 16,0 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,8 23,9 23,0 23,6 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,0
Lærertimer som gis til undervisning 32 652 30 745 31 609 33 208 36 872
Undervisningstimer totalt per elev 43 40 41 42 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no