Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bøler skole
Utmarkveien 4
0689 OSLO
Org.nr 974589737
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,9 50,1 52,4 56,9 64,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 17,3 16,7 15,3 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 168,2 183,4 157,4 158,0 176,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 8,4 9,5 8,8 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 22,2 22,0 21,5 17,7 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 15,3 16,0 17,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9 23,0 23,6 20,4 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 745 31 609 33 208 36 872 42 425
Undervisningstimer totalt per elev 40 41 42 46 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no