Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bølehøgda skole
Skolebakken 16
3746 SKIEN
Org.nr 975278042
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,2 20,7 22,5 21,7 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 9,9 9,4 9,4 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,6 49,2 41,2 47,2 43,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 18,7 21,2 18,7 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,6 11,3 10,7 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,6 2,6 2,0 2,5 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 17,2 19,0 16,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 261 13 901 15 106 14 834 17 815
Undervisningstimer totalt per elev 64 73 77 77 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no