Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bøfjorden og Bæverfjord Oppvekstsenter - Avd Bæverfjord skule
Bæverfjord
6644 BÆVERFJORD
Org.nr 975283879
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 909
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no