Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bøfjorden og Bæverfjord Oppvekstsenter - Avd Bæverfjord skule
Bæverfjord
6644 BÆVERFJORD
Org.nr 975283879
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,4 2,4 4,1 4,2 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 11,9 8,8 10,3 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,1 46,6 35,0 60,9 57,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 24,6 24,3 16,4 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 11,4 8,6 10,4 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 11,9 8,6 11,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 66,1 75,0 100,0 74,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 452 1 682 2 963 3 025 2 909
Undervisningstimer totalt per elev 77 62 85 72 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no