Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter - Avd Bæverfjord skule
Bøverdalsvegen 33
6644 BÆVERFJORD
Org.nr 975283879
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 4,1 4,2 4,2 4,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 8,8 10,3 11,5 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,6 35,0 60,9 57,0 51,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,6 24,3 16,4 18,8 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 8,6 10,4 11,8 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 8,6 11,1 12,3 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 66,1 75,0 100,0 74,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 682 2 963 3 025 2 909 2 778
Undervisningstimer totalt per elev 62 85 72 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no