Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø ungdomsskule
Frivollvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Org.nr 975290301
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 22,7 20,4 22,6 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 10,6 12,3 10,9 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,2 129,7 163,4 401,9 83,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 7,0 6,4 2,4 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 14,1 16,4 14,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9 26,5 30,6 20,5 24,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 438 12 744 11 425 13 027 12 623
Undervisningstimer totalt per elev 55 62 53 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no