Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø ungdomsskule
Frivollvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Org.nr 975290301
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Midt-Telemark kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,7 20,4 22,6 22,0 26,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 12,3 10,9 10,5 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,7 163,4 401,9 83,1 95,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 6,4 2,4 11,0 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 16,4 14,6 14,0 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 26,5 30,6 20,5 24,7 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,8 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 744 11 425 13 027 12 623 15 221
Undervisningstimer totalt per elev 62 53 60 62 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no