Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø ungdomsskole
Torvastadvegen 12
4262 AVALDSNES
Org.nr 975274934
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 680
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no