Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø ungdomsskole
Torvastadvegen 12
4262 AVALDSNES
Org.nr 975274934
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,9 27,3 29,0 28,1 30,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,8 11,0 10,8 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,7 51,6 90,0 53,1 55,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 19,5 10,7 17,5 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 15,7 14,6 14,4 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 18,2 16,2 17,4 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 431 15 260 16 601 15 875 17 955
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 60 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no