Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø ungdomsskole
Torvastadvegen 12
4262 AVALDSNES
Org.nr 975274934
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,3 29,0 28,1 30,7 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,0 10,8 10,4 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,6 90,0 53,1 55,3 53,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 10,7 17,5 16,8 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 14,6 14,4 13,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 16,2 17,4 17,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 260 16 601 15 875 17 955 14 680
Undervisningstimer totalt per elev 56 60 61 63 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no