Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø ungdomsskole
Astersetveien 2
8475 STRAUMSJØEN
Org.nr 974581892
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 9,5 10,4 12,2 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 9,6 9,1 8,0 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 217,5 56,4 42,2 37,3 31,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 14,8 18,4 17,8 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 12,8 12,2 10,6 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 18,7 17,9 14,2 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8 89,4 71,3 93,9 86,6
Lærertimer som gis til undervisning 6 747 5 387 5 813 6 680 6 892
Undervisningstimer totalt per elev 78 68 72 82 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no