Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø ungdomsskole
Astersetveien 2
8475 STRAUMSJØEN
Org.nr 974581892
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 11,9 9,5 10,4 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 8,5 9,6 9,1 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 0 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,0 217,5 56,4 42,2 37,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 3,4 14,8 18,4 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 11,3 12,8 12,2 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 13,5 18,7 17,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,8 89,4 71,3 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 6 940 6 747 5 387 5 813 6 680
Undervisningstimer totalt per elev 68 78 68 72 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no