Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø skule
Gamleveg 71
3802 BØ I TELEMARK
Org.nr 975278492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 29,8 32,6 38,4 42,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 14,7 14,2 11,7 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 7 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,9 60,3 54,8 52,7 50,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 21,9 22,9 20,1 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,8 14,4 11,9 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 17,9 17,6 14,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 98,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 097 19 864 21 389 25 678 27 188
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 52 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no