Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune
Kommunenr 1867
Alle grunnskoler med adresse i Bø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,5 31,0 29,8 29,6 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 8,7 8,9 8,9 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,9 72,9 57,5 44,4 38,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 11,0 14,3 17,9 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,1 8,8 9,0 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 11,3 12,8 12,2 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 12,0 13,0 13,5 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 92,5 79,0 79,5 86,7
Lærertimer som gis til undervisning 19 993 20 161 19 579 18 791 21 940
Undervisningstimer totalt per elev 74 81 80 80 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no