Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune
Kommunenr 1867
Alle grunnskoler med adresse i Bø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,0 29,8 29,6 34,2 32,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,9 8,9 8,0 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,9 57,5 44,4 38,0 39,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 14,3 17,9 18,8 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,8 9,0 8,0 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 12,8 12,2 10,6 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 13,0 13,5 11,4 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 79,0 79,5 86,7 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 20 161 19 579 18 791 21 940 20 539
Undervisningstimer totalt per elev 81 80 80 90 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no