Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune
Kommunenr 0821
Alle grunnskoler med adresse i Bø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 60,3 70,0 64,3 72,0 78,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 11,6 13,2 11,7 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 10 11 12 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,9 70,5 67,7 65,1 56,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 14,6 17,1 16,0 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,2 13,8 12,2 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 14,1 16,4 14,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 17,2 19,7 16,5 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 98,6 99,1 100,0 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 37 613 44 502 40 339 46 087 49 272
Undervisningstimer totalt per elev 55 62 54 61 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no