Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune (utgått)
Kommunenr 0821
Kun utgåtte skoler med adresse i Bø kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 70,0 64,3 72,0 78,4 80,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 13,2 11,7 11,0 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 12 13 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,5 67,7 65,1 56,8 44,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 17,1 16,0 17,0 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 13,8 12,2 11,6 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 16,4 14,6 14,0 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 19,7 16,5 17,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,8 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 99,1 100,0 98,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 44 502 40 339 46 087 49 272 51 590
Undervisningstimer totalt per elev 62 54 61 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no