Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bodøsjøen skole
Bodøsjøveien 24
8070 BODØ
Org.nr 986755063
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,6 27,3 32,6 31,8 32,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,8 11,9 12,4 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,1 86,7 63,9 54,6 53,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 15,2 17,5 21,0 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 15,3 12,6 13,8 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 14,3 13,7 13,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 18,5 16,5 17,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 296 18 601 21 900 20 954 20 355
Undervisningstimer totalt per elev 55 52 60 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no