Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bodø kommune
Kommunenr 1804
Alle grunnskoler med adresse i Bodø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 546,4 550,4 603,2 612,2 618,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,3 11,4 11,3 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 87 85 97 112 97
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,3 72,3 63,0 55,2 63,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 15,4 16,1 18,2 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,4 12,2 12,1 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 13,8 13,1 13,0 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,7 15,7 15,6 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 98,5 96,1 98,0 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 348 156 353 329 382 453 389 122 394 375
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 62 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no