Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bodalen Friskole (privat)
Bådalsveien 581
6531 AVERØY
Org.nr 990258570
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodalen Friskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 8,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 727
Undervisningstimer totalt per elev 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no