Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bodalen Friskole (privat)
Bådalsveien 581
6531 AVERØY
Org.nr 990258570
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodalen Friskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,1 6,4 5,5 6,1 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 6,0 8,2 9,0 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,2 29,5 42,7 25,7 27,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,3 19,2 17,6 33,0 28,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9 6,1 8,4 9,1 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,9 7,6 11,7 13,8 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 93,0 75,2 77,3 52,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 063 4 446 3 677 4 276 4 960
Undervisningstimer totalt per elev 127 124 90 82 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no