Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bodalen friskole (privat)
Bådalsveien 581
6531 AVERØY
Org.nr 990258570
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodalen friskole SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 5,5 6,1 7,1 8,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 8,2 9,0 8,4 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,5 42,7 25,7 27,7 30,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,2 17,6 33,0 28,3 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 8,4 9,1 8,5 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6 11,7 13,8 11,7 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 75,2 77,3 52,3 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 446 3 677 4 276 4 960 5 727
Undervisningstimer totalt per elev 124 90 82 89 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no