Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blussuvoll skole
Lillebergvegen 7
7052 TRONDHEIM
Org.nr 975279103
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,8 36,4 37,0 33,8 40,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 16,1 15,8 17,7 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 282,0 266,7 252,9 131,1 339,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,3 5,2 5,1 10,9 3,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,2 21,9 21,5 24,2 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 23,3 23,4 26,1 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,9 98,8 100,0 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 238 20 598 19 813 17 784 22 814
Undervisningstimer totalt per elev 44 41 41 37 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no