Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blussuvoll skole
Lillebergvegen 7
7052 TRONDHEIM
Org.nr 975279103
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,4 37,0 33,8 40,0 42,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 15,8 17,7 14,7 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 266,7 252,9 131,1 339,7 144,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2 5,1 10,9 3,8 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,9 21,5 24,2 19,7 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,3 23,4 26,1 20,8 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 98,8 100,0 98,0 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 20 598 19 813 17 784 22 814 24 758
Undervisningstimer totalt per elev 41 41 37 44 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no