Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blomvåg skule
Høgeseta 3
5337 RONG
Org.nr 975286053
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,5 9,8 11,0 8,8 8,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,9 10,5 14,3 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,1 46,4 45,6 44,4 56,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,8 21,4 21,5 28,4 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,8 11,5 14,3 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 13,7 16,4 16,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 744 6 680 7 618 5 765 6 079
Undervisningstimer totalt per elev 73 68 71 52 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no