Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blommenholm skole
Halvorsens Vei 2
1365 BLOMMENHOLM
Org.nr 974552035
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 21,4 21,4 21,1 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 18,4 18,3 19,5 17,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 352,0 197,3 196,2 167,7 168,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 8,7 8,6 10,4 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 18,5 18,4 19,7 17,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 21,2 20,4 22,3 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,7 94,7 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 938 14 679 14 719 14 015 15 466
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 41 38 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no