Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blomhaug skole
Skolevegen 9
2827 HUNNDALEN
Org.nr 975274721
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,1 31,8 34,8 33,8 31,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,2 10,3 10,1 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,8 137,9 88,7 56,6 52,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 7,0 10,4 16,0 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,2 10,3 10,1 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,0 19,7 17,2 15,9 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,5 100,0 92,6 92,1 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 687 20 502 23 121 22 449 19 832
Undervisningstimer totalt per elev 66 66 72 74 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no