Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blomdalen ungdomsskole
Kallhammerveien 2
4514 MANDAL
Org.nr 974615738
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lindesnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,5 32,4 29,8 29,8 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,1 14,3 13,9 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,6 87,1 103,5 100,6 70,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 12,1 11,5 11,5 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 16,4 19,3 18,7 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 20,0 21,2 19,8 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 568 18 544 16 252 16 223 16 800
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 46 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no