Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blomdalen ungdomsskole
Kallhammerveien 2
4514 MANDAL
Org.nr 974615738
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Mandal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,4 31,5 32,4 29,8 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 12,0 12,1 14,3 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,2 76,6 87,1 103,5 100,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 14,1 12,1 11,5 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 16,3 16,4 19,3 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,6 20,0 21,2 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 689 18 568 18 544 16 252 16 223
Undervisningstimer totalt per elev 57 54 54 46 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no