Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blokkhaugen skole
Myrdalskogen 53
5118 ULSET
Org.nr 974737817
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 20,5 21,2 20,4 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,9 14,0 14,4 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 270,2 201,5 168,1 124,3 100,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,3 6,6 7,6 10,3 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 19,8 18,7 19,1 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,2 22,1 21,0 22,3 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 400 11 977 12 589 11 919 11 784
Undervisningstimer totalt per elev 49 44 47 46 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no