Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blokkhaugen skole
Myrdalskogen 53
5118 ULSET
Org.nr 974737817
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 21,2 20,4 20,2 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,0 14,4 14,5 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 201,5 168,1 124,3 100,8 113,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 7,6 10,3 12,8 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,8 18,7 19,1 19,3 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,1 21,0 22,3 21,0 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,2 100,0 100,0 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 977 12 589 11 919 11 784 12 454
Undervisningstimer totalt per elev 44 47 46 45 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no