Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blindheim ungdomsskole
Tverrvegen 25
6012 ÅLESUND
Org.nr 974573547
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 33,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 068
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no