Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blindheim ungdomsskole
Tverrvegen 25
6012 ÅLESUND
Org.nr 974573547
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ålesund kommune 457,4 462,6 468,1 473,8 500,2
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Ålesund kommune 13,5 13,4 13,1 12,9 12,3
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ålesund kommune 72 69 75 65 75
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ålesund kommune 75,4 79,2 72,9 84,1 73,8
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ålesund kommune 15,8 14,9 16,0 13,7 14,9
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ålesund kommune 13,9 14,1 13,7 13,1 12,4
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ålesund kommune 17,0 16,3 16,0 16,9 16,3
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ålesund kommune 19,9 20,6 19,6 18,7 18,3
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ålesund kommune 15,8
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ålesund kommune 18,5
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ålesund kommune 22,1
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ålesund kommune 99,2 97,7 97,8 97,1 96,2
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Ålesund kommune 286 652 290 402 298 268 303 416 320 751
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Ålesund kommune 53 53 55 55 58
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no