Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blindheim ungdomsskole
Tverrvegen 25
6012 ÅLESUND
Org.nr 974573547
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,2 33,1 32,3 32,0 33,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 12,3 12,7 12,9 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 153,6 143,6 106,3 103,1 74,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 7,6 10,4 11,0 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7 16,4 16,9 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 20,9 21,4 21,6 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,5 98,8 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 010 19 151 18 420 18 368 19 068
Undervisningstimer totalt per elev 50 53 52 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no