Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blindheim ungdomsskole
Tverrvegen 25
6012 ÅLESUND
Org.nr 974573547
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,1 32,3 32,0 33,0 41,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,7 12,9 12,6 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,6 106,3 103,1 74,7 72,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 10,4 11,0 14,8 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 16,9 17,3 16,8 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 21,4 21,6 21,2 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,2 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 98,8 98,8 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 19 151 18 420 18 368 19 068 25 585
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 51 52 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no