Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blindheim barneskole
Øvre Skytterholmen 45
6020 ÅLESUND
Org.nr 974573431
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 31 880
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no