Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blindheim barneskole
Øvre Skytterholmen 45
6020 ÅLESUND
Org.nr 974573431
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Blindheim barneskole 45,8 43,9 43,7 46,1 47,1
Ålesund kommune 457,4 462,6 468,1 473,8 500,2
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Blindheim barneskole 14,0 14,2 14,0 13,0 12,3
Ålesund kommune 13,5 13,4 13,1 12,9 12,3
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Blindheim barneskole 8 7 8 6 6
Ålesund kommune 72 69 75 65 75
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Blindheim barneskole 75,2 80,6 68,0 84,6 83,1
Ålesund kommune 75,4 79,2 72,9 84,1 73,8
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Blindheim barneskole 16,4 15,9 19,0 14,1 13,5
Ålesund kommune 15,8 14,9 16,0 13,7 14,9
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Blindheim barneskole 13,9 14,2 14,1 13,1 12,4
Ålesund kommune 13,9 14,1 13,7 13,1 12,4
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Blindheim barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ålesund kommune 17,0 16,3 16,0 16,9 16,3
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Blindheim barneskole 17,5 18,9 17,3 16,6 17,3
Ålesund kommune 19,9 20,6 19,6 18,7 18,3
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Blindheim barneskole 14,1
Ålesund kommune 15,8
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Blindheim barneskole 23,0
Ålesund kommune 18,5
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Blindheim barneskole 0,0
Ålesund kommune 22,1
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Blindheim barneskole 100,0 100,0 100,0 97,6 99,1
Ålesund kommune 99,2 97,7 97,8 97,1 96,2
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Blindheim barneskole 29 970 29 328 29 782 31 237 31 880
Ålesund kommune 286 652 290 402 298 268 303 416 320 751
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Blindheim barneskole 53 52 53 57 60
Ålesund kommune 53 53 55 55 58
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no