Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Blindheim barneskole
Øvre Skytterholmen 45
6020 ÅLESUND
Org.nr 974573431
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 45,8 43,9 43,7 46,1 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,2 14,0 13,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 8 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,2 80,6 68,0 84,6 83,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 15,9 19,0 14,1 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,2 14,1 13,1 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 18,9 17,3 16,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,6 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 29 970 29 328 29 782 31 237 31 880
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 53 57 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no