Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bleikvassli skole
Bleikvasslia
8647 BLEIKVASSLIA
Org.nr 975286940
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 5,7 5,7 5,8 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 7,9 6,6 6,6 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,1 29,1 24,8 42,2 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 24,7 24,6 14,4 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,5 7,2 7,7 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 9,5 8,2 6,8 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 10,9 10,2 9,0 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 722 3 706 3 744 3 744 3 427
Undervisningstimer totalt per elev 85 90 107 107 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no